ออกแบบสำนักงาน | ตกแต่งสำนักงาน | ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน | Office Interior Design

In Design and Consultant Co.,Ltd.

small logo

ออกแบบสำนักงาน | ตกแต่งสำนักงาน | ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน
Office Interior Design   |  Design and Consultant   |   Turnkey Project

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านออกแบบภายในสำนักงาน ในรูปแบบครบวงจร
ทั้งงานออกแบบ งานก่อสร้าง ตกแต่งภายในสำนักงาน งานที่ปรึกษา การบริหารงานก่อสร้าง และ ตกแต่งภายในรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัย บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์

In Design And Consultant Company Limited
was formed with the intention of bringing high quality
Interior Design & Turnkey Project to the office space

Green Office : บริษัทของเราได้นำหลักการออกแบบสำนักงานสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย
คาร์บอนไดออไซด์ สู้ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน และการรับรอง ISO 14001 : 2004 ,ISO9001:2008

Green Office : Our company has adopted green design principles used in the design office to the customer to reduce emissions Carbon on site.
Into the atmosphere. And energy efficiency design principles and certified ISO 14001 : 2004 ,ISO9001:2008Thailand      Myanmar      Laos      Vietnam
About Us | Map | Contact Us
Hot Line: 02 894 5227-8         Mobile: 094 351 5050
Copyright @ In Design and Consultant co.,ltd. , All Rights Reserved