บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เราได้นำหลักการออกแบบสำนักงานสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน และการรับรอง ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015


ออกแบบสำนักงาน, ออกแบบออฟฟิศ, ตกแต่งสำนักงาน, ออกแบบภายใน, ออกแบบ, ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน, ออกแบบภายในสำนักงาน, Office design, Office interior design

Thailand || Myanmar || Loas

About Us


We Are
Office interior design

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านออกแบบภายในสำนักงาน ในรูปแบบครบวงจร ทั้งงานออกแบบ งานก่อสร้าง ตกแต่งภายในสำนักงาน งานที่ปรึกษา การบริหารงานก่อสร้าง และ ตกแต่งภายในรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัย บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์

In Design And Consultant Company Limited was formed with the intention of bringing high quality Interior Design Turnkey Project to the office space

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

รับออกแบบออฟฟิต ตกแต่งสำนักงาน, ออกแบบภายใน, ออกแบบ, ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน, ออกแบบภายในสำนักงาน, Office design, Office interior design

Green Office (สำนักงานสีเขียว)

บริษัทของเราได้นำหลักการออกแบบสำนักงานสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน และการรับรอง ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

Green Office :

Our company has adopted green design principles used in the design office to the customer to reduce emissions Carbon on site.Into the atmosphere. And energy efficiency design principles and certified ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

Office Interior Design

Our Work