ออกแบบสำนักงาน ,ออกแบบออฟฟิศ Office design ,Office interior design

เราได้นำหลักการออกแบบสำนักงานสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน และการรับรอง ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

บริษัท อินดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบภายในสำนักงานในรูปแบบครบวงจร งานออกแบบ งานก่อสร้าง ตกแต่งภายในสำนักงาน งานที่ปรึกษา งานบริหารงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบริษัท
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เพิ่มความหลากหลายของการบริการและงาน Design ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในวงการ Design
ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัท In Design เชื่อว่าการรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทำให้ บริษัทประสบความสำเร็จ

วิสัยทัศน์

มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างจริงจังเพื่อทำงานให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการพร้อมการออกแบบของเราอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคสมัย
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการของเราอย่างถึงที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า “ตอบโจทย์ความต้องการ มุ่งมั่นพัฒนา ล้ำหน้าเรื่องดีไซน์ ” พนักงานทุกคนและทุกระดับ จะมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างเคร่งครัด

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การลดใช้พลังงานให้น้อยลง หรือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึง
ผู้บริหารทุกระดับด้วย ทุกคนจะต้องมีแนวคิดในการผลิตผลงานหรือไอเดียในการออกแบบให้กับลูกค้าโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมีการกำหนดแนวทางต่างๆ ในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก Bureau Veritas (BVQI) และ บริษัทยังได้นำหลักการของ Green Office : ออกแบบสำนักงาน สีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบระหยัดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัท


Thailand || Myanmar || Loas

ออกแบบออฟฟิศ

About Us


We Are
Office interior design

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ออกแบบภายในสำนักงาน มุ่งมั่นที่จัพัฒนาและปรับเปลี่ยน ในการตกแต่งภายในให้มีความทันสมัยตามแบบเอกลักษณ์ของแต่ละสำนักงานและยังคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง แบบดีไซน์ที่เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วย

InDesign And Consultant Company Limited was formed with the intention of bringing high quality Interior Design Turnkey Project to the office space

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

รับออกแบบออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน , ออกแบบภายใน, ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน, ออกแบบภายในสำนักงาน, Office design ,Office interior design

Green Office (สำนักงานสีเขียว)

บริษัทของเราได้นำหลักการออกแบบสำนักงานสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน และการรับรอง ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

Green Office :

Our company has adopted green design principles used in the design office to the customer to reduce emissions Carbon on site.Into the atmosphere. And energy efficiency design principles and certified ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

Office Interior Design

Our Work