ออกแบบออฟฟิศ , ออกแบบสำนักงาน Office design ,Office interior design

เราได้นำหลักการออกแบบสำนักงานสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน และการรับรอง ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

บริษัท อินดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบภายในออฟฟิศสำนักงานในรูปแบบครบวงจร งานออกแบบ งานก่อสร้าง ตกแต่งภายในสำนักงาน งานที่ปรึกษา งานบริหารงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบริษัท
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เพิ่มความหลากหลายของการบริการและงาน Design ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในวงการ Design
ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัท In Design เชื่อว่าการรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทำให้ บริษัทประสบความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ ด้านการออกแบบออฟฟิศ

ออฟฟิศ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่ผู้คนใช้เวลาทำงานร่วมกันมากที่สุดและอยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่ ความสุขในการทำงานอย่างมีจินตนาการ และผลลัพธ์จากการทำงานคือสิ่งที่นักออกแบบทุกคนต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของ Space ที่นักออกแบบคิดเป็นอันดับแรก การออกแบบดีและถูกหลักมีชัยไปกว่าครึ่ง การตกแต่งและก่อสร้างที่มีมาตรฐานของเราจะทำให้ระบบการทำงานมีคุณภาพมากขึ้น
ผลงานของเรา การออกแบบออฟฟิศลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชน และอีกมากมายที่ผ่านมา ทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่จะนำแนวคิด การและการสร้างแบรนด์ นำมาออกแบบให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไป สิ่งหนึ่งที่เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งคือผลงานที่เราออกแบบและตกแต่งภายในสำนักงานให้ลูกค้าแล้วนั้น
ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และผลลัพธ์จากการทำงานเพิ่มมูลค่าสูงกว่าเดิมมากขึ้น เพราะฟังก์ชั่นทุกส่วนเราออกแบบมาเพื่อใช้งานจริง ไม่ใช่แค่สวยงามเพียงอย่างเดียว แนวทางการออกแบบออฟฟิศให้กับลูกค้านั้นเราออกแบบให้เสมือนบ้านหลังที่ 2 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนพนักงานคือญาติพี่น้องของตนเอง การเชื่อมโยงฟังก์ชั่นการทำงานใกล้ชิดกันอบอุ่นและมีแบบแผน
คุ้มค่ากับการลงทุนที่จะใช้ผู้ออกแบบที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการออกแบบออฟฟิศสำนักงาน และทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ท่านจะต้องเลือกเราในการออกแบบตกแต่งออฟฟิศของท่านครับ
ดังคำกล่าวที่ว่า “ตอบโจทย์ความต้องการ มุ่งมั่นพัฒนา ล้ำหน้าเรื่องดีไซน์ ” พนักงานทุกคนและทุกระดับ จะมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างเคร่งครัด

นโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบออฟฟิศ

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การลดใช้พลังงานให้น้อยลง หรือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึง
ผู้บริหารทุกระดับด้วย ทุกคนจะต้องมีแนวคิดในการผลิตผลงานหรือไอเดียในการออกแบบให้กับลูกค้าโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมีการกำหนดแนวทางต่างๆ ในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก Bureau Veritas (BVQI) และ บริษัทยังได้นำหลักการของ Green Office : ออกแบบสำนักงาน สีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบระหยัดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัท


Thailand || Myanmar || Loas

ออกแบบออฟฟิศ

About Us


We Are
Office interior design

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ออกแบบภายในสำนักงาน มุ่งมั่นที่จัพัฒนาและปรับเปลี่ยน ในการตกแต่งภายในให้มีความทันสมัยตามแบบเอกลักษณ์ของแต่ละสำนักงานและยังคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง แบบดีไซน์ที่เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วย

InDesign And Consultant Company Limited was formed with the intention of bringing high quality Interior Design Turnkey Project to the office space

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

รับออกแบบออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน , ออกแบบภายใน, ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน, ออกแบบภายในสำนักงาน, Office design ,Office interior design

Green Office (สำนักงานสีเขียว)

บริษัทของเราได้นำหลักการออกแบบสำนักงานสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบประหยัดพลังงาน และการรับรอง ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

Green Office :

Our company has adopted green design principles used in the design office to the customer to reduce emissions Carbon on site.Into the atmosphere. And energy efficiency design principles and certified ISO 14001 : 2015, ISO 9001:2015

Office Interior Design

Our Work