Smart Office

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

Smart Office

Smart Office

ทำไมการ ออกแบบออฟฟิศ สมัยใหม่ต้องเปลี่ยนเป็น Smart Office การทำงานที่ง่ายและสะดวกขึ้นด้วยการวางโครงสร้างระบบแบบดิจิทัลช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหา และ จัดทำ การสร้างพื้นที่หลากหลายช่วยให้พนักงานได้มีพื้นที่ทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มากขึ้น ส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องผู้บริหาร

- ปรับอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ
- ปิดไฟได้เอง เมื่อไม่มีคนอยู่ในออฟฟิศ
- รักษาความปลอดภัยตลอด 24. ชม.
- เปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ทันทีเมื่อแสกนลายนิ้วมือผ่าน
- ตั้งเวลาปิดไฟอัตโนมัติ
- ปิดระบบทำความเย็นเมื่อไม่มีคนอยู่
- อื่น ๆ

ห้องประชุม

- ปรับอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ
- เปิดระบบ Presentation ทันทีเมื่อมีคนเข้าห้องประชุม
- ปิดไฟทันทีเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้องประชุม
- เปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้า
- อื่น ๆ

ออฟฟิศส่วนกลาง

- ปรับอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ
- ปิดไฟได้เองเมื่อไม่มีคนอยู่ในออฟฟิศ
- ตั้งเวลาปิดไปได้เองอัตโนมัติ
- เปิดไฟได้เองทันทีเมื่อมีคนเข้ามาในออฟฟิศ
- ปิดไฟแยกโซนเมื่อไม่มีคนอยู่
- ปิดระบบทำความเย็นเมื่อไม่มีคนอยู่
- สั่งปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
- อื่น ๆ

ห้องเก็บเอกสาร

- ปรับอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ
- ปิดไฟได้เองเมื่อไม่มีคนอยู่ในออฟฟิศ
- ตั้งเวลาปิดไปได้เองอัตโนมัติ
- เปิดไฟได้เองทันทีเมื่อมีคนเข้ามาในออฟฟิศ
- ปิดไฟแยกโซนเมื่อไม่มีคนอยู่
- ปิดระบบทำความเย็นเมื่อไม่มีคนอยู่
- สั่งปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
- อื่น ๆ

ห้อง Server

- มีระบบตรวจจับควันไฟและน้ำรั่วเพื่อป้องกันเพลิงไหม้และเอกสารเสียหาย
- มีระบบรักษาความปลอดภัยเช่นสแกนลายนิ้วมือกล้องวงจรปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- เปิดไฟอัตโนมัติและให้กล้องถ่ายภาพเมื่อมีผู้บุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อื่น ๆ